首页 财经内容详情
澳5开奖网(www.eth0808.vip):Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

澳5开奖网(www.eth0808.vip):Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

分类:财经

标签: # Kiếm tiền từ cờ bạc online

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

澳5开奖网www.eth0808.vip)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。

,
Trao thưởng Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi chưa từng được đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Họp báo phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm như: Giá trị khoa học, Cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/2 - 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2023. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo ba loại hình bài viết dự thi: Loại hình bài Tạp chí, loại hình Báo và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip. Mỗi loại hình gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương – cho biết: Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, Thường trực các tỉnh ủy, Thường vụ, Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo 35 các tỉnh, thành cần vào cuộc khẩn trương. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nơi nào quan tâm thì nơi đó sẽ đạt kết quả tốt trong cuộc thi. Các bài viết cần phải có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố, xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch...

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论